Kijk eens wat ik heb gevonden!

Op deze site show ik mijn mooiste en leukste vondsten die ik heb gedaan met mijn metaaldetector in de regio Bergen op Zoom. Het is iedere keer weer spannend als ik op pad ga naar de vooraf geselecteerde plekjes, om te zien of ik er iets kan vinden.

tegen_piraterijAls ik wat gevonden heb publiceer ik mijn vondst op deze site. Ik zie deze site ook als logboek om de datum de plaats en het tijdstip van de vondst vast te leggen. Als ik nieuwsgierig ben naar wat de vondst is, zoek ik dit uit en publiceer ik deze informatie ook. Ik denk letterlijk hardop op al deze pagina’s. Dus als ik de plank finaal missla? laat dit dan weten alstublieft. Dit kan onderaan deze pagina!

Ik doe niet aan piraterij. Ik heb er zelfs een hekel aan. Ik bedoel met piraterij vooral de manier waarop sommige mede-metaaldetector fanaten hele bossen en velden leegroven om deze vondsten vervolgens op het internet te koop aan te bieden. Dit gaat mij te kort door de bocht, want het neemt het o zo belangrijke tastbare bewijs weg om het verhaal van de cultuurhistorie van een gebied vorm te kunnen geven. Dat er dus serieus geregistreerd wordt en het voor iedereen inzichtelijk is vind ik daarom erg belangrijk! Ik doe dit zelf zo secuur mogelijk, zodat iedereen er wat aan heeft. De meeste vondsten hebben meer cultuurhistorische waarde dan financiële waarde, omdat de meeste vondsten te ver beschadigd zijn om nog waardevol te zijn.

Het is niet toegestaan om zomaar te gaan zoeken en graven. Hier zijn wetten en regels voor opgesteld. Vraag dus altijd toestemming voor je ergens gaat beginnen. Dat voorkomt misschien wel een boel narigheid.

8 gedachten over “Kijk eens wat ik heb gevonden!

 1. marijk

  Hallo,
  Ik ben in het bezit van een kopie van een schilderij tgv de eerste steenlegging van Huize Goeree in 1860. Schilderij hing bij Ir P. de Sonnaville te Winssen.
  Het gaat hier om een groepsportret van de familie Smelt.
  Is slechts een A-vijfje, maar de informatie achterop is wellicht interessant.
  Wil je het hebben?
  Groet/Marijk

 2. M. Beerendonk

  Sluitzegel udenhout : dit is volgens mij een zegel wat gebruikt werd door mijn opa om zakken meel af te sluiten. Er ging dan een touwtje om en dan werd het verzegeld met deze sluiting . Zijn bedrijf was Meelfabriek De Voorzorg in Udenhout. Bestaat er een mogelijkheid om in het bezit te komen van deze sluiting?
  Met vriendelijke groet,
  M. Beerendonk-Coppens

 3. Henk van de Meij

  LS

  zoeken op het net om info over een Nieaf voltmeter kwam ik bij jou site uit. op pagina “Achterplaat Voltmeter bij de Heimolen”
  de wijzerplaat (geen achterplaat)) is waarschijnlijk van een nieaf paneel meter (zie voor voorbeeld van het zelfde type (weekijzer)meter http://veiling.catawiki.nl/kavels/842875-twee-voltmeters-van-het-merk-nieaf-midden-20e-eeuw of http://link.marktplaats.nl/m888989772 ) aan het serie nummer op de wijzerplaat (208291) schat ik dat de meter inderdaad van rond de wereld oorlog is (kijk eens achter op de wijzerplaat of daar nog een (met potlood geschreven) datum staat.
  De wijzerplaat ziet er opmerkelijk goed uit, vaak is het op metaal (staal, koper of aluminium) geplakt (dik)papier waarop de schaal verdeling getekend of gedrukt is.
  zie ook http://www.elektriciteitsmuseum.nl

  MVG Henk

 4. Nagelhout

  Op de gevonden gelderse duit staat IN DEO SPES NOSTRA Dat verwijst niet naar een legende,zoals verondersteld in de be
  schrijving maar betekent Op God is onze hoop.

 5. Peter van Gaal

  ZO HEY ! ik ben even in Bergen op Zoom gaan zoeken met mijn metaal detector op de lokatie die jij beschreef ” Lokatie van de Oude Huijbergsebaan ”
  Best een gevaarlijk terrein bleek achteraf !
  Zie mijn facebook pagina voor een verslag van mijn vondst !
  http://www.facebook.com/Ehbo.Post.Standdaarbuiten
  Verder mooie locatie hoor ! lekker onder de bomen langs de Burgemeester Blomlaan in Bergen op Zoom.

 6. Peter Andriessen

  Goedemorgen,
  Leuke informatieve site. Ziet er goed en verzorgd uit !!!
  Ben een beginnend metaaldetector zoeker en zal hier zeker vaak terugkomen.
  Met vriendelijke groet,
  Peter Andriessen

 7. Olivier Mertens

  Naar aanleiding van uw verhaal over het landgoed Goeree en de familie Smelt kan ik u hierbij het volgende mededelen. De oudste vermelding van Hengstmeer (als “Ansenmare”) dateert uit 1411, toen het als moergebied werd geëxploiteerd ten behoeve van met name turfwinning. Na deze moerexploitatie viel het gebied terug aan Jan III van Glymes (1452-1532), heer van Bergen op Zoom, die Hengstmeer in 1529 – toen vermeld als “Anxtmeere” – schonk aan zijn natuurlijke broer Antonius van Glymes, ook genaamd Van Bergen (overleden in 1540), kanunnik en deken van het kapittel van Sint-Geertrui, lid van de domeinraad van Bergen op Zoom en eerste hofkapelaan van hertog Philips de Schone en keizer Karel V. Diens executeurs-testamentair transporteerden Hengstmeer, inmiddels met een huis, hoeve en bossen, in 1540 aan een andere bastaardbroer, te weten Hubrecht van Bergen, schout, drossaard en kastelein van Wouw en het Oostkwartier van het markiezaat Bergen op Zoom en lid van de Bergense raad- en rekenkamer. In de loop van de 17e eeuw viel het oude Hengstmeer uiteen in twee delen: het grootste deel, dat de naam Hengstmeer zou blijven dragen, was in 1684 eigendom van Hugo Cornets de Groot (1658-1705), heer van Hildernisse, schout en drossaard van Bergen op Zoom. Het kleinere deel, “Kleijn Angstmeer” of “Clavere Velden” genaamd, was toen in handen van Gillis Brouwers. In 1644 was ene Jan van Hove, poorter van Bergen op Zoom, “edele heere van Watervliet ende Anghstmeer” en was er ook sprake van de “heerlijckheijt van Angstmeer”.
  Vanaf de 18e eeuw werd voor dit buiten, op enig moment eigendom van Adriaen David van der Gon, vice-admiraal van Holland en West-Friesland, ook de naam “Goeree” gebezigd – de naam ‘Hengstmeer’ bleef nog lang in zwang. In 1825 werd het omschreven als “eene schoon gelegene BUITENPLAATS, genaamd Goeree, staande en gelegen onder de buiten poorterij van Bergen op Zoom, en onderscheidene parceelen ZAAI-, WEI- en HOFLANDEN, benevens aanzienlijke MAST- en SCHAARBOSSCHEN, waarin mede extra zware EIKE en BEUKE BOOMEN; voorts in plantsoenen, VISSCHERIJEN en HEIVELDEN.” Het centrum van dit aanzienlijke landgoed werd gevormd door een recht¬hoekig herenhuis, dat met enige bijgebouwen (waaronder een koetshuis) op een geheel omgracht rechthoekig perceel stond; de gracht werd gestuwd vanuit het zogenaamde Keutelmeer, een ronde poel met een eiland in het midden, die ten oosten van het huis was aangelegd.
  De uit Zierikzee afkomstige Hubertus Petrus Schillemans (1786-1863), rentenier en grondeigenaar, woonachtig te Oosterhout (N.-Br.), kocht de buitenplaats Hengstmeer bij Bergen op Zoom in 1829.
  In 1852 werd Hengstmeer verkocht aan zijn schoonzoon Gerrit Smelt (1808-1878), koopman en reder te Amsterdam, die in 1842 was gehuwd met Maria Catharina Schillemans (1814-1878). De familie Smelt dreef sinds het eind van de 18e eeuw een florissante handel op met name West-Indië (Havana, Cuba, Suriname, Curaçao); met een eigen vloot exporteerde zij met name kaas en boter en importeerde zij uit ‘de West’ suiker, rum, tabak, sigaren, koffie, katoen, mahoniehout en zelfs kokosnoten. Gerrit Smelt was daarnaast betrokken bij de oprichting van maatschappijen zoals de Nederlandsche Zee-Assurantie-Compagnie, de Sociëteit van Nederlandsche Scheepsbouw en Scheepvaart, de Sleepdienst-Maatschappij en de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij.
  Goeree werd in 1852 beschreven als: “Het LANDGOED GOEREE, van ouds genaamd HENGSTMEER en de KLAVERVELDEN, alles aan en bij elkander gelegen onder Bergen-op-Zoom, nabij de Straatwegen van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen en naar Breda, bestaande onder anderen uit een HEERENHUIS, BOUWMANSWONING, SCHUUR EN VERDERE TIMMER, TUIN EN LANEN, DREVEN, VIJVERS, ZAAI- EN WEILANDEN, SCHAAR- EN MASTBOSSCHEN, OPGAAND GEBOOMTE en PLANTAGIEN”, groot 93 bunders. Gerrit Smelt liet het oude (vermoedelijk 18e-eeuwse) huis al snel ingrijpend verbouwen, waarschijnlijk met het oog op de komst zijn schoonvader: in 1853 verhuisde Hubert Schillemans, inmiddels weduwnaar, met zijn dienstmeid en dienstknecht definitief naar deze buitenplaats; hij overleed in 1863 op dit huis.
  Het echtpaar Smelt-Schillemans, dat zich inderdaad in 1855 met het hele gezin fraai heeft laten portretteren door Reinier Craeyvanger (1812-1880), verruilde, nadat hij zich uit actieve zaken had teruggetrokken, in mei 1867 permanent naar Goeree. Hij was – zoals vele van zijn nazaten – een fanatiek jager, voor welke passie het landgoed zich uitstekend leende. Gerrit Smelt overleed in 1878 op Goeree, zijn weduwe stierf kort nadien te Amsterdam.
  De volgende eigenaar was hun zoon Hubertus Gerardus Maria Smelt (1848-1908), die in 1868 firmant van het handelshuis en de rederij was geworden. Ook Hubert Smelt, die nog de eerste steen van het verbouwde huis had gelegd, was een toegewijd jager (in 1875 was hij één van de stichtende leden van de Nederlandsche Jachtvereeniging ‘Nimrod’). In 1880 was het landgoed zo’n 100 hectare groot, met “een ruim, solied en modern gebouwd Heerenhuis, alsmede Stallingen, Remises, Tuinmanswoning” en twee boerderijen. Zakelijk ging het Hubert minder voor de wind en in 1891 failleerde hij. Goeree wist hij echter klaarblijkelijk te behouden (of opnieuw terug te kopen), wat kort na zijn faillissement vestigde hij zich (met zijn tweede echtgenote en kinderen, waaronder mijn overgrootmoeder) op dit landgoed, waar zij in 1900 formeel werden ingeschreven.
  Na het overlijden van Hubert Smelt, die in december 1908 op Goeree overleed, besloten diens oudere kinderen om het landgoed te verkopen. De nieuwe eigenaar werd Dr Marinus Geluk, buurman en een jachtvriend van Hubert. In datzelfde jaar, tussen juni en november 1909, verlieten alle kinderen Smelt het huis. Al met al is de buitenplaats van 1829 tot 1909 “in de familie” – eerst Schillemans, vervolgens Smelt – gebleven. Desgewenst kan ik u een betere foto van het groepsportret uit 1855 toezenden.

 8. Ivo

  Wat een hoop geschiedenis komt er zo uit de grond dat een stukje roest zo weer betekenis krijgt erg leuk om te lezen waar en waarom en wat het is meschien niet in waarde maar zeker allemaal kleine schatten
  Grt kapiteinrukwind

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Beveiligingscode * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.