Maandelijks archief: oktober 2014

Halve cent van Wilhelmina uit 1894 bij de Oude Tol

Deze halve cent was niet zo eenvoudig te dateren. Het was de laatste vondst van de dag. De munt is behoorlijk aangetast aan één zijde. En natuurlijk is dit de zijde met het jaartal erop. Toch is het met een hoop trucs met schaduw gelukt om te bepalen dat deze vondst uit 1894 komt. De andere zijde met 1/2 cent erop liet al zien dat het een halve cent van het eerste of tweede type moest zijn. De andere kant heb ik met behulp van een foto van het internet kunnen herkennen. De kleine verschillen in lettertype en puntjes geven dan de doorslag. Ook met een beetje peuteren werd een deel van het jaartal gelukkig zichtbaar. Ook is de druiventros rechts en het bijltje links te herkennen. De voorbeeldfoto van het internet is de volgende:

472473

Loodzegel van Stoommeelfabriek de Weichsel

Deze loodzegel is afkomstig van de Stoommeelfabriek de Weichsel uit Amsterdam. Tenminste als ik het deel de Weichsel goed interpreteer door de schade op het zegel. Ik zocht met de woorden meelfabriek en weichsel. Hierdoor kwam ik terecht bij het stadsarchief van Amsterdam waar ik een fraaie tekening vond van het pand van de meelfabriek aan de Gietersstraat 5. De tekening dateert uit 1886. Met deze informatie komen op het zegel nu ook de losse S en T tot zijn recht. De O, O en M zijn verdwenen maar hebben hun plaats weer. Zo kan de EICH tussen de W en SEL gezet worden om Weichsel te vormen. Dit is een echte zegel van de meelfabriek. Op de achterkant staat 16 oct. Het jaartal staat er helaas niet bij. In 1902 is de fabriek verbouwd. Zou de stoomfabriek over zijn gegaan op electriciteit? Als dat zo is dateer ik deze zegel uit de periode 1886 en 1902. Wie het weet mag het zeggn! Deze zegel is gevonden door mijn steeds enthousiaster wordende vrouw Fabiënne Landa-Gillesen.

De tekening uit de beeldbank van Amsterdam zag er zo uit: