Grondstort in de Augustapolder


Grotere kaart weergeven

In de Augustapolder, onderaan het Benedenbaantje lagen als ik het mij goed herinner vroeger de landerijen van boer Nuijten. Met het verleggen van de Markiezaatsweg enkele jaren geleden is dit terrein aanzienlijk veranderd. De landbouw is verdwenen en er is een heel sportcomplex herrezen. Het overige gebied is bouwrijp gemaakt voor toekomstige bebouwing en voorlopig met grond uit de omgeving opgehoogd. Deze ophogingen bestaan volgens mij uit de grond die afkomstig zijn van de waterlopen die gegraven zijn tussen de verlegde Markiezaatsweg en de Buitenbandijk in. We waren benieuwd of er iets te vinden was en we zijn er dus ook geweest. Vandaar staat hij in de lijst van zoeklocaties op mijn site. Het is in ieder geval een locatie die geroerd is. Dit terrein is eigendom van de Gemeente Bergen op Zoom,

Bergen op Zoom