Tagarchief: 1centiem

1 Centieme van Leopold II uit 1869 bij de Oude Tol

Net als bij het Landgoed Lievensberg en Huize Goeree hebben de Belgen ook op deze plek hun geld verloren. Deze keer een centiem van Leopold II uit 1869. Hij is nog best gaaf aan één kant maar ook hier is de rand beschadigd en is het jaartal moeilijk te lezen. Gelukkig heb ik de microscoop voor een vergroting. Het is een vondst die ook weer van de akker komt op de Geestgronden nabij de Oude Tol.

Jpg_20140309185620

1 centiem van Leopold 1 of 2 bij voormalig Landhuis Goeree

1centieme_Goeree_LeopoldTijdens mijn tweede bezoek aan het perceel van het voormalig landgoed Goeree vond ik langs een enorme taxus haag deze 1 centiem munt van Leopold I of II. Aan de leeuw met de plaquette kan ik zien dat het een munt van Leopold van België betreft maar door de zure grond bij de haag is de kant met het jaartal erop zo erg aangetast dat er geen jaartal valt te achterhalen. Door mijn vondst van de Duit uit 1785 op dit perceel lijkt mij dit eerder een centiem van Leopold I dan Leopold II. Leopold I was koning van 1831 tot 1865 en Leopold II regeerde van 1865 tot 1909.

Leopold I – Eerste koning van België

 

Leopold II – Tweede koning van België

 

 

 

Wikipedia schrijft: Plannen voor een aanval op Nederland door Leopold II

De Vlaamse journalist Kris Clerckx onderzocht documenten uit het huisarchief van de koning waaruit bleek dat kroonprins Leopold II vergevorderde plannen had om Nederland binnen te vallen. Hij wilde op deze wijze toegang krijgen tot koloniën (hij had eerder gepoogd om het verlieslatende Borneo te verwerven) en bovendien vond hij (net als zijn vader) dat Limburg, Noord-Brabant en Luxemburg tot België behoorden. Een uitgebreide Belgische spionagemissie uit 1854 (met schetsen van alle belangrijke Nederlandse vestingen) meldde dat het Nederlandse leger veel zwakker en kleiner was dan het Belgische en er bovendien veel minder in werd geïnvesteerd, waarbij een deel van het geld ook nog opging aan de marine (die in België geen rol van betekenis speelde), die bij een invasie over land nutteloos zou zijn geweest. Wel had Nederland sterke verdedigingslinies langs de rivieren (vooral de Hollandse Waterlinie was goed onderhouden) en werd verwacht dat de vaderlandslievende bevolking massaal in opstand zou komen. Een aanvalsplan voorzag in een oproer in katholiek Nederland als aanleiding (er woonden volgens spionagegegevens in 1854 ongeveer 1,2 miljoen katholieken en 1,7 miljoen protestanten in Nederland) en vanuit die hoek verwachtte de koning dan ook steun voor zijn aanval. De aanval zou op dezelfde wijze moeten plaatsvinden als de Fransen hun aanval inzetten in 1795: over de Waal gevolgd door een verrassingsaanval op Amsterdam. Onderweg terug (de ‘omval’) zouden de gevreesde verdedigingslinies bij Utrecht in de rug worden aangevallen. Bij de aanval moest de Nederlandse koning worden afgezet en het volk zou vervolgens besluiten over het lot van de katholieken. Het einddoel was namelijk alle katholieke gebieden tot aan de rivieren ‘onder één kroon te verenigen’. Tijdens de aanval zou dan blijken welke provincies zich wel en welke zich niet bij België wilden aansluiten.

Het plan ging uiteindelijk niet door omdat de toen nog regerende Leopold I het plan veel te riskant vond. Bovendien bleef steun van Frankrijk uit. Gehoopt werd vooraf op inactiviteit van Franse zijde (stilzwijgende steun); Pruisen zou dan ook inactief blijven en Engeland had het in die tijd waarschijnlijk te druk met de oorlog met Rusland. Leopolds hoogste Franse diplomaat in Frankrijk (de prins van Chimay) zag echter weinig realisme in het plan en stribbelde tegen. Toen kroonprins Leopold uiteindelijk toch aan tafel kwam te zitten met een oom van keizer Napoleon III moet deze hem duidelijk hebben gemaakt dat de invasie niet zou worden gesteund (er zijn geen documenten over gevonden), want de aanvalsplannen verdwenen daarna in de ijskast.

Het vinden van Belgisch geld in onze regio is niet heel erg vreemd dus. Het valt wel op dat het geld is uit de periode van Leopold I. De jacht bracht de Belgen hier in die tijd is zo mijn vermoeden. Ze verzamelden zich bij landhuizen of boerderijen die misschien wel eigendom waren van welgestelde Belgen en hier hun buitenverblijf hadden. Bij die inmiddels verlaten plekken vind ik nu bewijs van hun aanwezigheid. Dat de Belgen dit gebied hebben willen inlijven is begrijpelijk, omdat er hier tot aan Dinteloord al veel Belgische huiseigenaren waren. Dit is mij bij Huize Goeree verteld door een medewerker van de rattenbestrijding die daar zijn werk kwamen doen. Dat de Belgen na het bekend worden van de voorgenomen plannen hun buitenverblijven (wellicht uit angst) verlieten is daarmee misschien ook logisch te verklaren. Van Leopold II zullen we daarom waarschijnlijk geen geld terugvinden.